A kicsinyesség diadala (Andreas Eschbach – Hajszőnyegszövők)

Jelenlegi hely

Szerző B. Ádám On the

Andreas Eschbach: HajszőnyegszövőkAndreas Eschbach 1995-ös Hajszőnyegszövők c. sci-fi könyve 2009-ben jelent meg magyarul. Ha az ember túlteszi magát az első kiadás nem éppen bizalomgerjesztő borítóján, amely egy rosszul sikerült goth manga stílusát idézi, egy átlagos terjedelmű, papírkötésű kötetet tart a kezében. Aztán nekifog a regény olvasásának, de minél több oldalt hagy maga mögött, egyre inkább úgy érzi, valami nem stimmel. Először rácsodálkozik, hogy nincs főszereplő, nincs egy határozottan megragadható cselekményszál, csupán lazán-szorosabban kapcsolódó novellaszerű elbeszélések sora. Ha szokásos elvárásait félreteszi, szabad az útja, hogy felfedezze Eschbach univerzumát, hiszen ebben a történetben az író világa játssza a főszerepet.

Az első három fejezetben bepillantást nyerhetünk a hajszőnyegszövők szürke, fáradságos munkával töltött hétköznapjaiba, valamint megismerkedhetünk a mestereknek otthont adó Yahannochia bolygó családi, vallási, politikai és gazdasági berendezkedésével. A hajszőnyegszövők kasztjának a feladata, hogy feleségeik és lányaik hajából szőtteseket készítsenek a halhatatlan császárnak, aki nem csak az ő galaxisuk, de számtalan másik felett is korlátlanul uralkodik. Egy szőttes elkészítése egy egész életen át tart. Elkészültéig a mester abból a pénzből tartja el családját, amit a szintén hajszőnyegszövő édesapjától örökölt, mikor az általa készített szőnyeget eladta a bolygóra látogató császári ügynököknek. Innentől rajta, majd a fián a sor, hogy törlessze az előző generáció hitelét, elkészítse saját hajszőnyegét, így tovább a végtelenségig. Hogy a rendszer életképes maradjon, az uralkodó tanító papokat küld, akik biztosítják a rendet, és gondoskodnak róla, senki se merje megkérdezni, miért élnek Yahannochia lakói középkort idéző körülmények között, miközben űrhajók szállítják el a hajszőnyegeket a császárnak.

A negyedik fejezetben végre feltűnik egy potenciális főszereplő-jelölt. A lázadó űrhajós, aki közvetlen felettesének parancsát megtagadva, kapcsolatba lép a bolygó lakóival, hogy elmesélje nekik halhatatlan uralkodójuk húsz évvel korábbi meggyilkolásának történetét, nem válhat hőssé, sem mártírrá. Az erőszakos vallási dogmákkal engedelmessé nevelt népség körében nem talál értő hallgatóságra, nemsokára meg is válunk tőle. Ezen ekkor már meg se lepődünk, mert a különböző novellákban bemutatott szereplőktől eddig is többnyire végső búcsút vettünk az epizódok végén. Sorsuk vagy drámaian megpecsételődött, vagy lezáratlan maradt. Minden egyes karakter egyedül azt a célt szolgálja, hogy árnyalja a regényuniverzum képét, és kis mértékben, általában akaratán kívül, hozzájáruljon a cselekmény előrehaladásához.

A fejezetek mindig vissza-visszautalnak egy korábban bemutatott eseményre, szereplőre, de ezek sokszor térben és időben is távol esnek az előzőektől, így az olvasóra hárul a feladat, hogy felfedezze az összefüggéseket. A regény tétje kideríteni, hogy a császári archívumban, miért nem található egyetlen utalás sem a hajszőnyegekre, miért nem szerepel a Gheera galaxis a csillagtérképeken, és a legfontosabb: miért van szükség ennyi hajszőnyegre? Minden fejezet e kérdések alá rendelődik, többnyire körmönfontan, elsőre érdekesnek látszó történetcsomagba ágyazva, amelyek általában nem lyukadnak ki sehová, csak az oldalak és a bemutatott, általában felejthető szereplők számát növelik.

A regény terjedelméből adódóan nem képes igazán jól megismertetni bennünket a roppant méretű és szinte kortalan, 80000 éves, galaxisokon átívelő birodalommal. Eschbach nagyon igyekszik, hogy a fejezetek önállóan is olvashatóak maradjanak, kellően bemutassák világát és a többi novella közé illesztve valamilyen cselekmény részét képezzék, de többségük túlírt „filler”.

Pedig a könyv szerkezete izgalmas. Az egyes epizódok laza szövedékcsomóiból a végén kész szőttest kapunk, és közben leköt a játék, hogy vajon egy korábban megismert szereplő, bemutatott történet milyen formában, mikor és hogyan bukkan fel legközelebb. Sajnálatos, hogy az olvasóra háruló nyomozói munkát a szerző nem hagyja kibontakozni, a könyv végén egyáltalán nem elegánsan mindent a szánkba rág.Andreas Eschbach

Önmagában is érdekes a megbuktatott Sándor császár birodalma. A nyolcvanezer évig mesterségesen és vasmarokkal fenntartott apparátus a maga virágzó központjával és a szinte középkori állapotban sínylődő peremvidékével, akár a Római Birodalom vagy az Osztrák-Magyar Monarchia allegóriája is lehetne.

Izgalmas belegondolni, mennyi ideig tartható fenn pusztán dogmatikus, elnyomó nevelés, önkényuralmi jelképek sulykolása, bonyolult bürokrácia által egy alapvetően vezető nélküli rendszer. Hogyan termeli ki a fanatikusan behódoló utódokat az őket megelőző generáció, és hogyan irtja ki magából a rendszerelleneseket, hogy végül hősök nélküli, hétköznapi és megcsontosodott, már-már embertelen világot hozzanak létre? Teljesen értelmetlenül.

Andreasch Eschbach Hajszőnyegszövők c. regénye nem hibátlan munka. A fenti kérdéseket inkább csak felteszi, de nem válaszolja meg kielégítően. A végkifejlet drámai, ám egyáltalán nem jól felépített, szinte érdektelen, az indíték már-már komikus. Az író tudományos felkészültsége sem elégséges: univerzumát nem képes megtámogatni kellően hihető technikai háttérrel ahhoz, hogy a fenntarthatóság, ezzel együtt a hitelesség hatását keltse. Olvasását vaskalapos hard-scifi rajongóknak nem, viszont azoknak ajánlom, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy az író szakadozott szőttesét saját fantáziájukkal foltozzák be. Mert ez a könyv éppen hibái révén nyitja meg a lehetőségeket a továbbgondolásra, kihagyott ziccerei miatt válik igazán érdekessé. Az új kiadás valamelyest igényesebb köntösben, rendkívül jutányos áron beszerezhető.