A halhatatlanság halála (Tristan Garcia - Browser zsinórjai)

Jelenlegi hely

Szerző makitra On the

Tristan Garcia: Browser zsinórjai„My way is to begin with the beginning. Szokásom a kezdetén kezdeni” - mondta Lord Byron (Szerb Antalnál is). Bár ugyan a nagy elődök nyomába sem érek, azért én is így teszek és leszögezem, hogy olvasatomban a Browser zsinórjai nem egy jó regény. Igazából még regénynek sem mondanám, bár úgy tűnik, mintha lenne hagyományos értelemben vett története, vannak szereplői, a cselekmény indul valahonnan és fut(?) valahová. Mégis többször tűnik az emberiségről vagy éppen a történelemről (de esetleg az olvasó több egyéb témát is beleszuszakolhat a saját értelmezésébe) írt értekezésnek.

Valószínűleg amiatt alakult ki bennem ez az ítélet, mert mint a fülszöveg is említi, a szerző filozófus, de maga a könyv sem epikus síkon mozog. A halhatatlanságot ugyanis nem egy nagyívű kalandként kezeli (mint mondjuk Dan Simmons a frissen olvasott Ílionban), hanem fel kívánja tárni annak okait, következményeit, majd egyfajta megoldását is adja a helyzetnek, mintha egy tudományos értekezést olvasnánk. Garciánál a halhatatlanság egyfajta pangás, érték- és tudásvesztés, mintha a halandóságunk lenne az egyetlen, amit előrevisz bennünket. És persze a szeretet. Mert üzenet terén a Browser zsinórjai nem hazudtolja meg azokat az alkotókat, akiket a köszönetnyilvánításban a szerző felsorol. Ugyan sokan közülük érzékeny, a világra figyelő művészek, de megjelenik benne az a fajta hollywoodi egyszerűség is, amely néha képes kiverni a biztosítékot a jóérzésű nézőkből (legjellemzőbben ez talán az egydimenziós karakterekben, az akciók érdekében feláldozott mondanivalóban és történetben érhető tetten, lásd Mátrix újratöltve és Mátrix: Forradalmak vagy legutóbb a Prometheus).

De nem akarom rövid (elő)ítéletem az olvasókba plántálni, nézzük, mit is olvashatunk. Garcia ambiciózus vállalkozását a fennálló helyzet bemutatásával kezdi: láthatjuk a halhatatlanságba belefáradt embereket, akik már fiatalok sem tudnak maradni, hiába tudják újrahuzalozni életüket, és legtöbbjük mindennapjait az unalom uralja. Nincsenek céljaik, terveik, sokszor egyszerűen csak a múltat élik át újra és újra, próbálják azt megjavítani; vagy újra át akarják élni a felfedezés izgalmát. De mindegyik esetben ott rejtőzik valahol a felszín alatt az agresszió, a vadság, jelentkezzen ez másokkal vagy csak saját magukkal szemben. Ez az elem lesz az, amely aztán ki is tör és újraindítja a történelmet: a halál ismételt megjelenése. És az életé is, hiszen nem csak a kaszás arat majd, de a terhesség és a születés is megjelenik ebben a világban. És ezekkel az emberek képesek lesznek újra elindítani az idő kerekét, amelyet végső soron egy űrhajós vágyai és érzelmei állítottak meg.

Mit árulnak el ezek a történetek rólunk? Nem csak annyit, hogy nem bírjuk a halhatatlanságot. A szerző mintha valami nagyot akart volna elmondani az emberiségről, meg akarta fogalmazni, milyenek is vagyunk, mivé tudunk válni jó és rossz értelemben egyaránt. Mellette azt is elemzi, mi mozgat bennünket, mit hiszünk, miért teszünk dolgokat – legyen az unalom, halálvágy, uralkodási vágy, kíváncsiság vagy egyszerű szerelem. A mesék, mert fejezetek sokszor inkább ennek tűnnek, legjellemzőbben kórleírásai egy-egy érzelemnek vagy vágynak. Különösen igaz ez az első fejezetekben, nem igazán visznek sehová, mintegy ezzel is kifejezve a halhatatlanság céltalanságát. A későbbi részekben már hagyományosabb történetmesélés zajlik, meglepő sterilitással, mivel szereplőinkről alig tudunk meg valamit.

Mivel a szerző számára nem maga a cselekmény, hanem inkább a mondanivaló volt a lényeges, talán ezért nem is alkotott igazi karaktereket. A figurák inkább csak egy-egy tulajdonság megtestesítői, egy-egy utat mutatnak az olvasónak, hogyan lehet vagy inkább nem lehet a halhatatlansággal együtt élni, illetve, hogy a káosz kitörése után milyen tipikus módon próbálják azt kezelni. Itt nem érzünk együtt senkivel, nem érdekel igazán a sorsuk, sokkal lényegesebb az, amit Garcia ki akar fejezni általuk.Tristan Garcia

De ezzel a megoldással valahogy két szék között a pad alá esik a könyv. Kétségtelenül izgalmas a probléma, amit bemutat és a módszere is sajátos (remekül illik hozzá a kiadó sorozatcíme, mert kétségtelen, hogy a tudomány nagyon erős a fikciós közegben), mégsem válik igazán átérezhetővé, mert olyannyira semleges a szöveg; egy idő után azon kaptam magam, csak olvasok, de nem érint meg a szerző mondandója. Nyelvileg hihetetlenül olvasmányos a Browser zsinórjai, jól esnek a mondatai, de az élvezetéhez nagyon más kell, mint egy egyszerű sci-fi esetében. Úgy lehet igazán jól olvasni, ha fontosabbá válik a filozófiai probléma és annak emberi megoldása, semmint a hagyományos értelemben vett cselekmény és a szereplők. Vagy egyszerűen megfogalmazva: nem szabad tudományos-fantasztikumként olvasni.

Legegyszerűbb egy sajátos utazásként kezelni Tristan Garcia könyvét, amely az emberi lélek mélyére vezet. Ugyanakkor sterilitása miatt szinte lehetetlen hagyományos értelemben vett regényként kezelni, felkészült olvasói attitűdöt igényel attól, aki a kezébe veszi, mert a lehető legtávolabb áll egy hagyományos történetmeséléstől. Mégsem győzött meg a Browser zsinórjai, mert még így utólag is azt érzem, csak fecseg a felszín, de hallgat a mély; a pazar gondolatok csak elleplezik azt, hogy a mag mégis csak egy egyszerű gondolaton, a szereteten alapul, és hiába minden egyéb fordulat, ez az dolog, ami hegyeket bír mozgásba hozni. Ez pedig mégis csak egy egyszerű álomgyári fordulat minden „mélyenszántás” után. Viszont mint minden, ami filozófia, számos értelmezést hordoz magában, így érdemes mindenkinek felfedezni a maga halhatatlanságát.