Az értelmiség csalódása (Cixin Liu – A Háromtest-probléma)

Jelenlegi hely

Szerző makitra On the

Cixin Liu: A Háromtest-problémaLegutóbb Greg Egan Diaszpórája esetén jártam úgy, mint A Háromtest-problémával; bevetettem magam az internet, de főleg a Wikipédia zugaiba, hogy választ kapjak bizonyos kérdésekre. Vagy legalább rájöjjek arra, milyen kérdéseket is kell feltenni. Ám míg az ausztrál mester esetében a kutakodásom csak a matematika és a fizika kérdéseire terjedt ki, addig Cixin Liu könyvénél bizony a kínai történelem bugyrait is áttanulmányoztam, ami hasznosnak bizonyult a kötet mondanivalójának értékeléséhez.

Ye Wenjie 1967-ben, a kulturális forradalom idején végignézi, ahogy egyetemi oktató apját a feldühödött vörös gárdisták gyakorlatilag kivégzik. Politikai számkivetettségét követően egy titkos bázison kezd dolgozni, ahol végül egy döntő kérdésben kell választ adnia. 40 évvel később Vang Miao tudtán kívül ennek a döntésnek a következményeit kutatja, ami összefügg a világhírű tudósok öngyilkossági hullámával, egy világméretű szervezettel és a Háromtest nevű internetes játék tudományos problémájával.

Nem véletlenül kezdtem a cikket és a cselekményt is a kínai kulturális forradalommal.  Ez az eseménysorozat, amelynek során Mao Zedong (magyaros átírásban Mao Ce-tung) politikai és ideológiai leszámolást indított ellenfeleivel szemben, egész Kínát átformálta, és nagy törést jelentett az ország fejlődésében. Az értelmiség jelentős részét megölték vagy vidékre száműzték, az egyetemek évekig nem nyitottak ki, de később sem voltak képesek megfelelő színvonalú oktatást biztosítani, így ezek az események generációk életére voltak hatással.

Mindezt azért írom ennyire részletesen, mert ez a kulcs Ye Wenjie személyének megértéséhez is, aki elindítja a regény fő konfliktusát. A könyv plasztikusan mutatja be a kulturális forradalmat és hatásait, amelyben a fiatal nő elszakad családjától, megszakadnak érzelmi kötelékei, és helyette az értelmiségre kiszabott sorsként deportálták és munkaszolgálatra kényszerítették. Itt találkozik az értelmetlen emberi tevékenység pusztító hatásával, valamint az árulással, amely tovább távolítja az emberiségtől. Ezáltal válik megérthetővé az a kiábrándulás, ami az eseményeket megindító tettéhez vezet.

A regény azonban nem áll meg ennyinél, és tovább árnyalja az értelmiség csalódását, ami hihetetlenül aktuális. Nem csak az erőszak és árulás miatt szomorúsággal vegyes közönyt és tehetetlenséget mutatja be, hanem a pusztulás felett érzett dühöt is. A kötet egy másik szereplője ugyanis az emberi tevékenység természetre gyakorolt pusztító hatása miatt lép szélsőséges útra. Ezekkel a témákkal Liu jelentős társadalmi kérdéseket emel vizsgálódása körébe, amik jelenleg is problémákat okoznak. Környezetemen és saját magamon is gyakran megfigyelem, hogy olyan tehetetlenség vagy politikai kiábrándultság tud elönteni – akár csak a szűkebb közösségünk helyzetét megvizsgálva (hogy tágabb, egész világra kiterjedő folyamatokat ne is említsek) –, ami a cselekvési akarat teljes hiányát hozza magával. Azonban a regény rávilágít arra is, hogy néha elegendő a legkisebb szikra, hogy ez átforduljon valami sokkal tragikusabbá; az értelmiség egy részének a társadalomtól való eltávolodása létező probléma, ennek következményeire is utal A Háromtest-probléma.Cixin Liu (forrás: New York Times)

Ugyanakkor hiába a részletes emberi háttér, ha a regény jellemábrázolása ennek ellenére is hiányos. Az egyik főszereplőjét, Ye Wenjiét részletesen bemutatja, ezzel szemben a másik központi karakterről, Wang Miaóról alig tudunk meg valamit, ő gyakorlatilag csak az események előremozdítására szolgál – mivel tudomásom szerint a második részben nem szerepel, így ez a hiányosság már nem is pótolható. Cserébe a mellékszereplők közül „Da” Shi Qiang rendőr figurája, vagy a bogaras tudós és a háromtest-probléma nagy tudora, Wei Cheng jobban az emlékezetembe vésődött.

De ha már tudományos kérdéseket említek, akkor el kell ismernem, hogy ezek ábrázolása messze a regény legizgalmasabb része. Maga a címadó játék és a hozzá kapcsolódó fejtegetések, a programban felvázolt világ és társadalmának bemutatása teljesen lekötött. Liunak remek ötletei vannak, legyen szó akár a címben szereplő téma, akár más, az anyag természetéhez kapcsolódó eljárások felhasználásáról. És talán itt érdemes megemlítenem, hogy ebből derül ki igazán, mi lesz a sorozat fő konfliktusa: egy, az embernél fejlettebb idegen civilizáció felbukkanása. Mivel a másik faj szándékaira rövid idő alatt fény derül, kíváncsi vagyok, hogy a továbbiakban hogyan tudja a szerző a műfaji klisé ellenére és a bizonytalanság hiányában fenntartani a feszültséget, milyen kérdéseket tud behozni. A regény utolsó oldalai ezzel kapcsolatban bizakodásra adnak okot.

A Háromtest-probléma remek regény, olvasás közben nem igazán jutott eszembe, hogy nem angolszász szerző műve, mert alapvető eszközeiben alig tér el egy nyugati műtől. Ugyanakkor nem csak a történelmi háttér, hanem az apró részletek miatt, amik a természetről és az ember benne elfoglalt helyéről beszélnek, érezni idegen ízeket. Azonban vétek lenne csak az egzotikumot keresni, ugyanis vérbeli, modern sci-firől van szó. Okos tudományos és társadalmi felvetések szórakoztató köntösben, amit minden zsánerrajongónak melegen ajánlok.